Email marketing

Email Marketing

Bạn đang tìm một giải pháp tự động hóa các chương trình tiếp thị qua Email, với trên 90% không vào Spam.
img
Tích hợp Website, Facebook Lead Ads để tự động lưu Data tại 1 chỗ, hỗ trợ phân nhóm, biến họ thành khách hàng trả phí bằng các chiến dịch tự động hoàn toàn.
  •  Lưu lại tất cả các trường thông tin khách hàng khai báo.
  • Lưu lại lịch sử tương tác của khách hàng như: đã nhận Email nào, đã gửi Email nào, đã vào trang nào trên Website…

Email Marketing

Giải pháp Email Marketing hoàn toàn tự động

Lợi ích khi triển khai Email Marketing

Tự Động Phân Nhóm
Tự Động Phân Nhóm
Với Segment trong hệ thống Email, bạn có thể tự động phân nhóm khách hàng tiềm năng của mình dựa vào thông tin được lưu trữ ở Contacts để đảm bảo tiếp thị đúng đối tượng:
Tự động thêm vào “phân nhóm” khi Contact đủ điều kiện.
Tự động xóa khỏi “phân nhóm” khi không còn đủ điều kiện.
Workflow Automation
Workflow Automation
Chỉ bằng cách click chuột và chọn, bạn đã có thể tạo 1 chuỗi email, tự động vô cùng đơn giản:
Logic dựa trên hành vi khách hàng: Yes hay No
Tự động chuyển sang chuỗi khác khi đạt yêu cầu.
Chấm điểm và tự động chuyển sang Sale Follow khi đủ điều kiện
Email Cá Nhân Hóa
Email Cá Nhân Hóa
Email được soạn thảo đơn giản bằng trình kéo thả, định dạng văn bản, không cần phải biết code:
Cá nhân hóa tiêu đề Email Cá nhân hóa nội dung Email
Hẹn giờ và tự động gửi khi có Data được thêm vào danh sách.
Report đầy đủ, dễ theo dõi.
Lead Scoring
Lead Scoring
Chấm điểm dựa trên hành vi tương tác của khách hàng tiền năng:
Thông qua số điểm, biết được mức độ ấm, nóng, lạnh của khách hàng tiềm năng
Chủ động và tiết kiệm thời gian trong việc follow khách hàng.
Tăng tỉ lệ chuyển đổi do follow đúng người, đúng nhu cầu.
error: Alert: Content is protected !!