Quảng Cáo PPC

img

PPC Marketing

Quảng cáo Facebook, Google, Google Shopping

PPC (Pay-Per-Click) là một mô hình tiếp thị trên internet, trong đó các nhà quảng cáo phải trả một khoản phí mỗi khi một trong số các quảng cáo của họ được nhấp. Giá bạn trả cho mỗi nhấp chuột thường dựa vào giá thầu của bạn cho quảng cáo cụ thể đó.

Ví dụ về nơi bạn sẽ thấy quảng cáo PPC bao gồm công cụ tìm kiếm (Google, Bing, v.v …), quảng cáo qua banner, mạng xã hội (Twitter, LinkedIn, Facebook).

Video Advertising
Video Advertising
PPC Remarketing
PPC Remarketing
Social Advertising
Social Advertising
Display Advertising
Display Advertising
620
PPC Management Provided
213
Social Advertising Projects
648
Successful PPC Remarketings
1198
Successful PPC Remarketings

Khách hàng của chúng tôi

Quảng cáo giúp nhận diện được thương hiệu và sản phẩm một cách nhanh nhất. Tạo nên nguồn khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn
error: Alert: Content is protected !!